การแจ้งชำระเงิน

  1. โอนชำระเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท จงดีพานิชกรุ๊ป จำกัด
    ธนาคารกสิกรไทย สาขา โรบินสัน ศรีสมาน เลขที่บัญชี 053 – 3 – 65663 – 3
    ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 795 -0 – 45942 – 5
  2. ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทยินดีรับชำระบัตรเครดิตทุกธนาคาร
  3. ชำระแสกนผ่านคิวอาร์โค๊ด

 

เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระและแจ้งให้ทางบริษัททราบ เพื่อนัด วัน – เวลา ต่อไป
เมื่อชำระเงินแล้ว ทางบริษัท จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งว้ ไม่เกิน 7 วัน ทำการ

หมายเหตุ : หากลูกค้ามีปัญหาและข้อแนะนำประการใด กรุณาติดต่อ : E-mail : dshowroom123@gmail.com